undefined

oglądaj

Tajna historia XX w. - Poczdam – narodziny Europy cz. 1

Kultowy program Bogusława Wołoszańskiego. Fascynująca historia XX wieku wciąż kryje w sobie wiele tajemnic. Do tej pory historykom nie udało się wyjaśnić wielu z nich. Niestrudzony Bogusław Wołoszański ruszy tropem sekretnych wydarzeń, niewyjaśnionych tajemnic i zaginionych fortun. Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie niewiele mogła zmienić w powojennej Europie, skoro najważniejsze decyzje podjęto już w Teheranie i Jałcie. Dla Polski kluczową sprawą było ustalenie biegu naszej granicy zachodniej. Jednakże w tej sprawie nasi zachodni sojusznicy, niechętni ustaleniu granicy na Odrze i Nysie nie zdecydowali się na żadne rozstrzygnięcie. Co nimi kierowało?

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej