undefined

oglądaj

Tajna historia XX w. - Ostatnia linia

Czechosłowacja mogła stworzyć silną linię obronną południowej granicy Polski. Był to rejon o szczególnym znaczeniu dla naszego państwa, gdyż stamtąd droga prowadziła wprost do Górnego Śląska. Nie stało się tak, gdyż rządy Czechosłowacji i Polski nie potrafiły zapomnieć o historii z 1919 roku, gdy wojska czeskie zajęły Zaolzie. Brak porozumienia w 1938 i 1939 roku przekreślił możliwości wspólnej obrony przed potężnym wrogiem. Nowoczesne czeskie umocnienia, których przedstawiony w programie schron bojowy Brzezinka był najlepszym przykładem, zostały zmarnowane.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej