undefined

oglądaj

Tajna historia XX w. - Narodziny siły

Program Bogusława Wołoszańskiego. Fascynująca historia XX wieku, choć powstała na naszych oczach, wciąż pozostaje tajna. Do tej pory historykom nie udało się wyjaśnić wielu zagadek II wojny światowej. O tej formacji mówiło się, że to oddziały „jednorazowego użytku”, gdyż straty w boju były szczególnie duże, dużo większe niż w innych rodzajach wojsk. To wynikało z charakteru misji do jakich ich kierowano: daleko za liniami wroga, w okrążeniu, bez łączności z własnymi siłami. I choć zawsze byli nieliczni wobec masy żołnierzy w innych rodzajach wojsk, zlecano im najważniejsze i najtrudniejsze zadania. Pierwsze próby sformowania tych wojsk podejmowano już w końcu I wojny światowej. Również w przedwojennej Polsce próbowano utworzyć wojska powietrznodesantowe.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej