undefined

oglądaj

Tajna historia XX w. - Milcząca barykada cz.2

Międzyrzecki rejon umocniony był barykadą nie do przejścia. Las przy szosie, obok bunkra. Ten panzerwerk zbudowano przy strategicznej drodze wschód-zachód, prowadzącej wprost do Berlina. Jak trudno było walczyć z tego typu budowlami?

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej