undefined

oglądaj

Tajna historia XX w. - Milcząca barykada cz.1

Na tej linii umocnień miało zatrzymać się każde uderzenie wojsk nacierających ze wschodu. Jednakże budowany od wielu lat, kosztem ogromnych nakładów - Międzyrzecki Rejon Umocniony na wschodniej granicy Rzeszy nie spełnił swojego zadania. Dlaczego? Od samego początku był tylko teatralną dekoracją dla politycznego spektaklu, który rozgrywał Adolf Hitler.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej