undefined

oglądaj

Tajna historia XX w. - Lekcja z historii

W 1914 roku wojska rosyjskie zadziwiająco łatwo wjechały do Piszu. Strategiczna droga prowadząca do miasta z południa nie była chroniona. Nie wybudowano tam umocnień. Pomne tych doświadczeń dowództwo Wehrmachtu w końcu lat 30-tych odpowiednio przygotowało obronę miasta budując schrony bojowe, garaże dla armat przeciwpancernych, zapory przeciwpancerne (tzw. zęby hipopotama), rowy. Wydawałoby się, że wykorzystano naukę z historii. Jednakże w 1944 roku wróg uderzył od drugiej strony, od wschodu.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej