undefined

oglądaj

Poszukiwacze historii - Od kultury wielbarskiej do kultury Luftwaffe

Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopią z ziemi kolejne, zapomniane skarby! W Kołobrzegu w 1945 po II wojnie światowej były zaślubiny Polski z morzem, choć przed wojną były to tereny niemieckie. W podmiejskich lasach było tu lotnisko Luftwaffe. Tereny leśne skrywają także historię pradziejowej kultury wielbarskiej z początku I w. n. e. Archeolodzy natrafili tu na obszar cmentarzyska kurhanowego. Poszukiwania idą więc dwutorowo, a znalezione artefakty może dzielić tysiąc lat. Przeczesywanie lasu z archeologami i stowarzyszeniem "Parsęta" odkrywa niezwykłą historię tego miejsca.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej