undefined

oglądaj

Poszukiwacze historii - 700 lat historii wsi Wogenap

Zapaleni poszukiwacze i pasjonaci historii, Olaf Popkiewicz oraz Sebastian Witkowski wykopią z ziemi kolejne, zapomniane skarby! Pierwsze wzmianki o wsi Wogenap, obecnie Jagodno, położonej 5 kilometrów od Próchnika, pochodzą z 1332 roku. Właścicielem był Heinrich Horden, zobowiązany do służby ludno-zbrojnej w armii Zakonu Krzyżackiego. W źródłach z ostatniej ćwierci XIV wieku pojawia się wzmianka o młynie. W wieku XVIII staje tu kuźnia, a w czasie II wojny światowej stacjonują na tych terenach oddziały niemieckich wojsk. Przez stulecia przez Wogenap przewinęło się wielu właścicieli, kupców i żołnierzy. Olaf i Sebastian wraz z kilkudziesięcioma poszukiwaczami z okolicznych stowarzyszeń spróbują przywrócić pamięć o tej części Polski i odnaleźć pamiątki dokumentujące historię tego zapomnianego po 1945 roku miejsca.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej