Piąty wymiar - Podwodne piwo

W programie między innymi: Rolls-Royce z napędem hybrydowym, robot zwiadowczy lokalizujący żywe istoty na podstawie ich oddechu, próby reprodukcji 200-letnie piwa znalezionego na dnie Bałtyku oraz bezzałogowy samolot zwiadowczy Swinglet.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej