oglądaj

Tylko Miłość - Odcinek 57

Maja nie najlepiej znosi ciążę. Udaje się do lekarza, który namawia ją, by uczestniczyła w zajęciach dla przyszłych matek. Rafał nadal nic nie wie o jej stanie i o tym, że Maja zdecydowała się na samotne macierzyństwo. Żaden z braci Rozner nie przeszedł pomyślnie badań zgodności tkankowej, Wiktor i Rafał nie mogą zostać dawcami nerki dla umierającej matki - postanawiają poprosić o pomoc Adama. Życie uczuciowe Rafała ciągle się komplikuje, mimo to w obliczu choroby matki stara się zbudować mocne relacje z braćmi. Poważnie niepokoją go również problemy zawodowe - kryzys na rynku budowlanym i brak zaufania do jego firmy w konsekwencji katastrofy budowlanej, o którą jest obwiniany, może doprowadzić do upadku jego biura architektonicznego. Opiekę nad Lusią w tym tak trudnym dla Rafała okresie przejmują teściowie - Krystyna i Zdzisław. Zajmowanie się wnuczką i prowadzenie domu Roznera bardzo zbliża do siebie eks-małżonków.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej