undefined

oglądaj

Szpital na perypetiach - Odcinek 4

"Pierwsze zadanie" Do szpitala zostaje skierowana para stażystów, którzy mają tutaj podjąć swą pierwszą w życiu pracę. Ale trafiają na nie najlepszy moment: Ordynator dowiaduje się, że wkrótce do szpitala trafi wizytacja z Ministerstwa. Należy wybrać chorych, którzy najgodniej będą reprezentować placówkę. Wybór pada na parę stażystów i są oni zmuszeni udawać pacjentów.

Materiał jest dostępny na całym świecie.