undefined

oglądaj

Świat według Kiepskich - Odcinek 185

„Korumpcja” Marian Paździoch wpada na pomysł zorganizowania „Unii Sąsiedzkiej”. Organizacja ma na celu miłe, wspólne spędzanie czasu na korytarzu. Niestety okazuje się, że w miarę rozrastania się Organizacji potrzeba jest coraz więcej przestrzeni na jej „działalność”. Paździoch usiłuje podstępnie pozyskać na to mieszkanie Kiepskich.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
  • Po kolei
  • Alfabetycznie
  • Najpopularniejsze