oglądaj

Samo Życie - Odcinek 1295

Na skutek niejasności w sprawie Szpunara, a więc sprawie, którą prowadził Zięba, Olgierd zostaje zawieszony w czynnościach policjanta. Marysia dowiaduje się o tym. Do Adka przychodzi tajemniczy emisariusz i proponuje mu dzielenie się nielegalnymi wpływami. Dochodzi do kolejnej sprawy pomiędzy Łukaszem i Kiką. Zeznania Julity powodują, że Łukasz zaczyna przegrywać.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej