oglądaj

Samo Życie - Odcinek 1205

Łukasz jest bardzo czuły wobec Zosi, co zwraca uwagę prawniczki. Kika jednak jest wobec ojca swojej córki bardzo ostra - na osobności zapowiada, że odbierze mu Zosię! Wstrząsnął nią jednak widok Łukasza, na którego twarzy wciąż widać ślady pobicia, którego rzekomo ona jest sprawczynią. Mimo prób adwokata Kika nie godzi się na pojednanie i Łukasz opuszcza jej mieszkanie. Achmatowicz, choć wierzy w wersję Karoliny, ostrzega ją, że w sądzie nie ma miejsca na emocje, tam liczą się dowody, a te przemawiają przeciw Kice. Teresa czekając na zebranie zarządu w towarzystwie Marii wspomina Kacpra. Tymczasem Maks lokuje się z karabinem snajperskim w biurowcu naprzeciw budynku, w którym odbywa się zebranie rady nadzorczej "Samego Życia". Kontakt z kierowcą Grzelki urwał się i Zyga sądzi, że Adek zdemaskował wtyczkę. Gdy wreszcie pod redakcję podjeżdża Adek nie sposób odróżnić go od jego ochroniarzy - wszyscy ubrali się jednakowo, zasłaniając głowy kapeluszami - Maks i Zyga zostali przechytrzeni. Ku zdumieniu członków rady nadzorczej, Adek domaga się udziału w zebraniu, twierdząc, że posiada 35% akcji "Samego Życia". Ponieważ prawnicy Torstenssona potwierdzają, że przedstawione przez Grzelkę dokumenty są autentyczne, Adek bierze udział w zebraniu. Niespodziewanie pojawia się tam jednak również inny prawnik, który reprezentuje interesy...Kacpra Szpunara.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej