Włatcy Móch - Lekcja 11

„Ałtobus i suwenira" Na pierwszym postoju w drodze do muzeum autokarem, chłopcy kupują w sklepie maczugę. Uważają, że ma magiczną moc, chcą dowiedzieć się jakie właściwości magiczne zawiera, w związku z tym uderzają nią Andżelikę. Okazuje się, że dziewczyna nic nie pamięta. Chłopcy nazwali maczugę Suwenirą zapomnienia. Na następnym postoju Konieczko postanawia dokładnie zbadać nowo zakupiony artefakt.

Materiał jest dostępny na całym świecie.