undefined

oglądaj

Rodzina Zastępcza Plus - Odcinek 278

„Pollywood” Czym różni się wybitny producent telewizyjny od normalnego? Naturalnie tym, że wyczuwa tendencje na rynku i wyprzedzająco zaspokaja oczekiwania widzów. Jędrula, producent bez wątpienia wybitny, wyciągnął otóż wnioski ze wszystkich aktorskich konkursów, śpiewania i tańczenia oraz z ich popularności. Uznał, że publiczność oczekuje filmów w rodzaju hinduskiego Bollywoodu, w których aktorzy między scenami rzewnie śpiewają i wdzięcznie tańczą. Postanowił więc założyć Pollywood, który zaspokoi te oczekiwania publiczności, a z Jędruli uczyni bogacza porównywalnego z hinduskimi nababami. I wszystko byłoby dobrze, gdyby w ten precyzyjny plan nie włączył się czynnik najbardziej w życiu Jędruli nieprzewidywalny - jego droga małżonka Alutka.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej