undefined

oglądaj

Rodzina Zastępcza Plus - Odcinek 222

„Nocna zmiana” Majka, na potrzeby reportaży, podejmuje walkę z mobbingiem w supermarketach. Równolegle jedna z organizacji ekologicznych rozpoczyna rozprawę z Jędrulą, oskarżając go, że w czasie zdjęć do serialu zakłócił proces wylęgania się rzadkich gatunków ptaków. Daje to asumpt Alutce do wprowadzenia w domu skrajnego reżimu ekologicznego, w którym jak wiadomo, żyć jest trudno...

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej