oglądaj

Rodzina Zastępcza Plus - Odcinek 158

„Co się nie śni filozofom” Jacek nie odzywa się do córki; nie chce nawet na jej temat rozmawiać. Nie może zboleć, że wyszła za mąż bez jego wiedzy - nie wspominając już o stosunku Jacka do filozoficznego wykształcenia zięcia. Zachowanie Majki imponuje natomiast Alutce, która postanawia opisać tę romantyczną sytuację. Majka i Kuba z zapałem, choć z posiadaną tylko wiedzą teoretyczną w tym zakresie w postaci poradnika budowlanego, przystępują do remontu piwnicy, w której zamierzają urządzić kawiarenkę internetową. Anka obawia się, żeby roboty murarskie nie zaszkodziły jej studiom. Kuba chciałby przeciąć milczenie teścia i zamierza odbyć z nim męską rozmowę, ale Anka i Majka stanowczo odradzają ten krok jako zbyt ryzykowny wobec nieprzejednanej postawy Jacka. Anka zarządza, aby Filip, Romek, Eliza i Zosia zgłosili się do pomocy młodym małżonkom w ich budowlanej działalności. Martwiąca się o konflikt Jacka z córką Jadzia sugeruje, że dobrym rozwiązaniem byłyby narodziny wnuka. Spekuluje, że może nawet jest on już w drodze! A sama wpada na pomysł, by wykorzystać swe kulinarne umiejętności i zatrudnić się w kawiarence Majki i Kuby.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej