oglądaj

Rodzina Zastępcza - Odcinek 141

„Kwestia konformizmu” Jak najlepiej poprawić sobie niską ocenę ze sprawowania? Oczywiście, udzielając się w szkole. Jak zawsze sprytny Filip wpada na ten pomysł i deklaruje chęć wygłoszenia przemówienia z okazji wizyty w szkole wice-ministra. Impreza będzie szumna i przyjedzie telewizja, więc przynajmniej o jeden stopień ocenę sobie podniesie. W przygotowaniach przeszkadza mu Posterunkowy, który od czasu zakupu bardzo dobrego komputera za okazyjnie niską cenę oczekuje nie tylko podziwu ze strony Kwiatkowskich, ale również pożyczenia dobrych "programów edukacyjnych " od Filipa. Jednak im dłużej Filip uczy się tekstu przemówienia, które dostał od dyrekcji szkoły, tym większy sprzeciw się w nim budzi. Anka i Jacek przypadkowo znajdują porzucony przez niego tekst przemowy i ich zdumienie nie ma granic. Słowa: "my dzieci i młodzież szkolna świadomi znaczenia...." budzą w nich jednoznacznie fatalne skojarzenia.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej