oglądaj

Pierwsza miłość – Odcinek 998

Gabriel wyczuwa niejasne intencje Kingi, ucieka na widok policjanta. Teresa postanawia przyjąć „Kaśkę” do pracy w „Barbarianie”. Do domku letniskowego, w którym przebywa młodzież, przyjeżdża właściciel z policją. Grzegorz dowiaduje się, że jego dzieci wcale nie są na pielgrzymce, a zostały zatrzymane w policyjnym areszcie. Właściciel domku letniskowego twierdzi, że bezprawnie wtargnięto na teren jego posesji. Tymczasem Marysia, targana zazdrością o Magdę, wychodzi wieczorem do klubu. Rzuca się w wir zabawy i nie oponuje, gdy przypadkowy chłopak postanawia ją pocałować.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej