oglądaj

Pierwsza miłość – Odcinek 35

Marysia tłumaczy ojcu, że Paweł jest właśnie tym chłopakiem, w którym jest zakochana.. Jan próbuje zadać Marysi „trudne” pytanie, ale córka skraca jego męczarnie i sama informuje go, że nie kochała się jeszcze Pawłem. Agnieszka radzi Teresie, aby zwróciła uwagę na Jana. Teresa ma wiele obaw. Przecież Jan w dalszym ciągu jest mężem jej siostry. Ponadto podejrzewa, że Jan ma kogoś.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej