oglądaj

Pierwsza miłość – Odcinek 346

Andrzej prosi Jana o błogosławieństwo, na czas jego pobytu w więzieniu. Teresa zbiera się na odwagę i mówi Marcie, że pracownicy centrum się jej boją. Mariusz z kompletem podręczników i zeszytów ćwiczeń przychodzi do Marysi. Dziś zakomunikował nauczycielce, że ma zamiar przystąpić do egzaminu komisyjnego z chemii. W dalszym ciągu nie ma z Klaudią kontaktu. Rozmowę przerywa wizyta ukochanej Mariusza. Klaudia pyta się, czy mogłaby zostać u nich na dłużej, bo właśnie uciekła z domu. Monika przywozi do warsztatu dokumenty dla Artura, związane ze sprzedażą akcji firmy jego ojca. Zastaje jedynie Pawła, który po wczorajszej rozmowie z Marysią, chce wyjaśnić z Moniką relacje pomiędzy nimi.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej