Gala boksu - Ełk, 09.11.2013

Gala boksu - Ełk, 09.11.2013