Gala boksu - Chicago, 06.12.2013

Gala boksu - Chicago, 06.12.2013