undefined

oglądaj

Daleko od noszy - Odcinek 77

Tylko dla Pań Silne lobby na rzecz równouprawnienia kobiet, jakie działa na szczytach władzy, swoim zasięgiem dosięgło również i szpital dr Lubicza. Szpital pozbywa się wszystkich pacjentów rodzaju męskiego, jak również męskiej części personelu. Placówka staje się szpitalem wyłącznie dla kobiet. Dla lekarzy jest to dramat życiowy, z którym nie potrafią sobie poradzić. Jednak nie poddają się.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej