undefined

oglądaj

Wysokie C - Szlakiem św. brata Alberta

5 marca 2017. Jesteśmy na Placu Teatralnym w Warszawie. Za nami widać kościół świętych: brata Alberta i Andrzeja Apostoła. To właśnie z tego miejsca będziemy kontynuować naszą podróż szlakiem Adama Chmielowskiego, malarza, który pewnego dnia odrzucił farby i pędzle i został świętym bratem Albertem. Był najzdolniejszym z grupy polskich monachijczyków, a jednak zostawił wszystko i oddał się Bogu. Małgorzata Ziętkiewicz.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej