undefined

oglądaj

Wysokie C - PRL - JERZY EISLER

13 maja 2018. Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską - najnowsza książka wybitnego historyka Jerzego Eislera o tym, dlaczego Polska dała sobie zaszczepić bolszewizm. Czy PRL wciąż jest w nas? O tym w Wysokim C. Zapraszamy.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej