undefined

oglądaj

Wysokie C - Jerzy Jarnuszkiewicz

28 maja 2017. Jerzy Jarnuszkiewicz - autor rzeźb, kompozycji przestrzennych, ale także rzeźby kameralnej, medali i ekslibrisów. Jarnuszkiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich artystów, postać fundamentalna dla polskiej sztuki, ale też dla szkolnictwa artystycznego. W prowadzonej przez niego pracowni wykształciło się kilka pokoleń rzeźbiarzy. Od projektów związanych z socrealizmem, przez fascynację formami nowoczesnymi doszedł w latach sześćdziesiątych do rzeźby geometrycznej, by w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych swe najwybitniejsze dzieła poświęcić tematyce religijnej. Zapraszamy Państwa w wyjątkową podróż drogą Jarnuszkiewicza!

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej