undefined

oglądaj

Wysokie C - Jan "Koszczyc" Witkiewicz

27 lutego 2016. Bohaterem odcinka jest Jan Witkiewicz. Charyzmatyczny architekt dodał do swojego nazwiska przydomek "Koszczyc", ponieważ nie chciał, by mylono go z jego stryjem Stanisławem i kuzynem Ignacym. Był niezwykłym twórcą. Odgadł tajemnicę połączenia kubizmu ze stylem zakopiańskim. Uważał też, że każda architektura powinna mieć pierwiastki narodowe. Był przyjacielem Stefana Żeromskiego. I Witkiewicz, i Żeromski byli pomawiani o masonizm. Czy słusznie? Życiu "Koszczyca" przyjrzała się Małgorzata Ziętkiewicz.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej