undefined

oglądaj

Wysokie C - Jan III Sobieski

8 października 2017. 12 września 1683 o czwartej rano król Jan III Sobieski uczestniczył w Mszy św., którą celebrował w ruinach kościoła św. Józefa i klasztoru-legat papieski Marek z Aviano. Bitwa rozpoczęła się rankiem 12 września, ale rozstrzygające natarcie jazdy odbyło się późnym popołudniem. W nocy, w zdobycznym namiocie wezyra, król Jan Sobieski napisał dwa listy. Jeden do papieża Innocentego XI – ze słowami Venimus, vidimus et Deus vicit (Przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył), drugi do małżonki, Marysieńki, zaczynając od słów: Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały. Odkrywamy tajemnice największej bitwy XVII wieku, której dowodził polski król. Zapraszamy.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej