undefined

oglądaj

Wysokie C - Fascynujący Pałac Tyszkiewiszów-Potockich

17 stycznia 2016. Atlant, gigant, herkulant, męski odpowiednik kariatydy... Mitologiczny Atlas, który dźwiga na swych ramionach sklepienie nieba... A przecież czterej atlanci podtrzymują jeden z najpiękniejszych pałaców Warszawy. To Pałac Tyszkiewiszów-Potockich, w którym mieści się muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Na wspólne odkrywanie jego tajemnic zaprasza Małgorzata Ziętkiewicz.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej