undefined

oglądaj

Wysokie C - Biedermeier był sztuką mieszczan dla mieszczan

29 października 2017 r. Biedermeier był sztuką mieszczan dla mieszczan. W Polsce pokochała go jednak szlachta, na trwałe zadomowił się w XIX-wiecznych dworach. Blisko 450 bibelotów, mebli i obrazów można oglądać na poświęconej mu wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej