undefined

oglądaj

Mniej Więcej - Yenga

Łukasz i Ignacy będą komplikować po raz kolejny. Czas na ekstremalną Yengę (lub słowo zamiennik - GRĘ) - każdy klocek ma swój kolor, każdy kolor zaś, odpowiada karze, jakiej musi poddać się gracz po wyciągnięciu go z puli wszystkich dostępnych klocków. Kto przetrwa wszystkie kary i wygra? Przekonajmy się!

Materiał jest dostępny na całym świecie.