undefined

oglądaj

Top Ten - Witold Michałek

16 listopada 2012. Prognozowane spowolnienie gospodarcze w 2013 roku, dodatkowa mobilizacja rezerwistów w Izraelu, wizyta prezydenta Francji w Polsce oraz przyjęcie tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej. Najważniejsze wydarzenia dnia komentuje Witold Michałek z Business Centre Club.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej