undefined

oglądaj

Top Ten - Jerzy Andrzej Wojciechowski

30 listopada 2012. Postępujące spowolnienie gospodarcze, przyjęcie ustawy o nasiennictwie, zgłoszenie chęci organizacji przyszłorocznego Szczytu Klimatycznego ONZ w Warszawie oraz protest przeciw budowie elektrowni atomowej w Gąskach. Najważniejsze wydarzenia dnia komentuje dr Jerzy Andrzej Wojciechowski z Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej