undefined

oglądaj

Top Ten - Elżbieta Mączyńska

21 grudnia 2012. Zmiany w planie przystąpienia Polski do strefy euro, podpisanie przez prezydenta ustawy o nasiennictwie oraz walne zgromadzenie GPW, które odbędzie się 13 stycznia 2013 roku. Najważniejsze wydarzenia gospodarcze komentuje prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej