undefined

oglądaj

Top Ten - Elżbieta Mączyńska

3 stycznia 2013. Niższy od zakładanego deficyt budżetowy w 2012 roku, groźba obniżenia ratingu USA, rządowa pomoc dla spółki PLL LOT oraz świąteczny spadek bezrobocia w Hiszpanii. Najważniejsze wydarzenia gospodarcze komentuje prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej