undefined

oglądaj

Top Ten - Andrzej Jonas

5 grudnia 2012. Obniżka stóp procentowych, badanie CBOS sprawdzające odczucia związane z cenami towarów, rezygnacja Słowacji z podatku liniowego oraz pomysły Komisji Europejskiej na walkę z bezrobociem. Najważniejsze wydarzenia gospodarcze komentuje Andrzej Jonas, redaktor naczelny The Warsaw Voice.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej