undefined

oglądaj

Teksty i konteksty - 2011.04.28

Karolina Kawska rozmawia z Wiesławem Dębskim i Janem Domaniewskim na temat kolejnej grupy policjantów, którzy przystąpili do protestu i zamiast mandatów udzielają pouczenia oraz o odrzuceniu przez Sejm wotum nieufności wobec ministra finansów Jacka Rostowskiego.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej