oglądaj

Salon Polityczny - Paweł Rabiej, Jacek Sasin, Czesław Mroczek

22 grudnia 2017. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Paweł Rabiej, Jacek Sasin i Czesław Mroczek.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej