undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Marta Golbik, Paulina Hennig-Kloska, Ryszard Czarnecki

31 sierpnia 2018. Gośćmi Sylwii Madejskiej byli Marta Golbik, Paulina Hennig-Kloska i Ryszard Czarnecki.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej