oglądaj

Salon Polityczny - Kamila Gasiuk-Pihowicz, Cezary Tomczyk, Marcin Horała

02 lutego 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Kamila Gasiuk-Pihowicz, Cezary Tomczyk i Marcin Horała.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej