undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Julia Pitera, Marek Jakubiak, Ryszard Czarnecki

22 czerwca 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Julia Pitera, Marek Jakubiak i Ryszard Czarnecki.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej