undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Joanna Kluzik-Rostkowska, Joanna Schmidt, Piotr Apel

07 grudnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Kluzik-Rostkowska, Joanna Schmidt i Piotr Apel.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej