undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Joanna Kluzik-Rostkowska, Joanna Scheuring-Wielgus

05 pazdziernika 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego były Joanna Kluzik-Rostkowska i Joanna Scheuring-Wielgus.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej