undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Joanna Kluzik-Rostkowska, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jakubiak

23 marca 2019. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Kluzik-Rostkowska, Jadwiga Wiśniewska i Marek Jakubiak.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej