undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Joanna Frydrych, Monika Rosa, Ryszard Czarnecki

21 grudnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Joanna Frydrych, Monika Rosa i Ryszard Czarnecki.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej