undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Iwona Śledzińska-Katarasińska, Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Krupka

27 kwietnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego były Iwona Śledzińska-Katarasińska, Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Krupka.

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej