undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Barbara Dolniak, Tomasz Cimoszewicz, Wojciech Skurkiewicz

14 grudnia 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Barbara Dolniak, Tomasz Cimoszewicz i Wojciech Skurkiewicz.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej