undefined

oglądaj

Salon Polityczny - Agnieszka Ścigaj, Julia Pitera, Ryszard Czarnecki

19 pazdziernika 2018. Gośćmi Tomasza Grzelewskiego byli Agnieszka Ścigaj, Julia Pitera i Ryszard Czarnecki.

Materiał jest dostępny w pakiecie IPLA POLONIA

Materiał jest dostępny na całym świecie.
Zobacz więcej